fbpx

BLACK SWAN

BLACK SWAN

Ana SayfaHisse SenediBorsadan “KAP” da Gel...

Borsadan “KAP” da Gel B2

Moody’s, Türkiye’nin Kredi Notu Görünümünü “Durağan”dan “Pozitif”e Revize Etti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu “B3” olarak teyit ederken, not görünümünü “durağan”dan “pozitif”e çevirdi.

*Moody’s:
Görünümün “pozitif” olarak değişmesinin ana nedeni, ekonomi politikasındaki belirleyici değişiklik, özellikle de ortodoks para politikasına dönüştür

Bu politikalar sürdürüldüğü takdirde, Türkiye’nin makroekonomik dengesizliklerinin azaltılması olasılığı önemli ölçüde artar

Manşet enflasyonun yakın vadede daha da artması muhtemel olsa da, enflasyon dinamiklerinin değişmeye başladığına dair işaretler var; bu da para politikasının güvenilirliğini ve etkinliğini yeniden kazandığının göstergesi

Parasal sıkılaştırma aynı zamanda Türkiye’nin büyük dış dengesizliğinin azaltılması ve TCMB’nin döviz rezervlerinin yeniden yapılandırılması olasılığını da artırıyor; her ikisi de ülkenin dış şoklara karşı kırılganlığını azaltacak

Türk Metal Sendikası tüm Türkiye’de grev kararı aldı. Bu grev 150 bin işçiyi ilgilendiriyor. Grev, 271 fabrikayı kapsıyor.

Grev Kararını, KAP’a Bildirim Yapan Şirketler

 • Cemts
 • Arclk
 • Froto
 • Toaso
 • Otkar
 • Karsn
 • Aygaz
 • Fmizp
 • İzmdc
 • Alcar
 • Ttrak
 • Bfren
 • Brisa
 • Sarky

Grev Kararını, KAP’a Bildirmeyen Şirketler

 • Asuzu
 • Ditas
 • Dmsas
 • Eregl
 • Maktk
 • Sarky
 • Uluse
 • Tkfen
 • Prkab
 • Celha

AKSİGORTA A.Ş. (AKGRT)
“12 Ocak 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin mevcut Kâr Dağıtım Politikası’nın ekteki şekilde değiştirilmesine ve bu değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kâr dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabilir karın %50’si oranında nakit ve/veya bedelsiz pay dağıtılması şeklinde kâr payı dağıtılması prensip olarak öngörülmüştür.”
Gönderim Tarihi: 12.01.2024 19:21:42

AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. (AHGAZ)
“Şirketimizin 27.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; 12.01.2024 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 10,40 TL fiyattan toplam 192.307 TL nominal tutarlı pay geri alınmıştır.Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 1.606.455 TL olup, Şirket sermayesine oranı %0,0618’e ulaşmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Gönderim Tarihi: 12.01.2024 18:30:30

ARÇELİK A.Ş. (ARCLK) / TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. (TOASO) / OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (OTKAR) / FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. (FROTO) / TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. (TTRAK)
“Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından  Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine dahil olan tüm işyerlerimiz için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı Şirketimize bildirilmiştir.”

YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YYLGD)
“Şirketimizin 28 Aralık 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılmış olan “Pay Geri Alım Programı” kapsamında: 11 Ocak 2024 tarihinde 13,29 – 13,64 fiyat aralığından (ortalama 13,447) 1.000.000 adet pay geri alınmıştır. İşlemin toplam tutarı 13.446.642 TL’dir. 11 Ocak 2024 tarihi itibariyle ilgili pay geri alım programı kapsamında toplam 4.707.595 adet pay geri alımı yapılmıştır. Geri alınan payların ortaklık sermayesine oranı % 0,433’tür.”
Gönderim Tarihi: 11.01.2024 19:28:52

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (DOHOL)
“Şirketimizin, sermaye piyasalarında yaşanan piyasa koşulları neticesinde Borsa İstanbul A.Ş.’deki Şirket Değeri’nin ve buna bağlı oluşan net aktif değer iskontosunun, Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektörlerdeki fiili operasyonel ve finansal performansını doğru şekilde yansıtmadığının değerlendirilmesi nedeniyle; piyasadaki sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumuna katkıda bulunulmasını teminen, 30.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Şirketimiz pay sahipleri tarafından onaylanan ve en fazla 300 milyon Türk Lirası tutarında hisse geri alımına ilişkin ‘Pay Geri Alım Programı’nın önümüzdeki dönemde daha etkin şekilde kullanılmasına, ayrıca, gerekli görülmesi halinde ‘Pay Geri Alım Programı’ azami tutarının arttırılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, 09.01.2024 tarihinde 11,85 TL –11,94 TL fiyat aralığından (ortalama 11,9090 TL) 500.000 adet Şirketimiz payı geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu DOHOL payları 28.997.838 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,1081).”
Gönderim Tarihi: 09.01.2024 18:12:35ALARKO HOLDİNG A.Ş. (ALARK)
“Bağlı Ortaklığımız Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından; ana faaliyet konusu tarım ve seracılık olan Sanrose Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin toplam sermayesinin %25’ine denk gelen 15.000,00 TL nominal değerli 600 adet hissesinin belirlenen kapanış şartlarının yerine getirilmesi koşuluyla 5.000.000,00 USD karşılığı Türk Lirası bedelle satın alınmasını öngören bir hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır.

Hisse devir sözleşmesi uyarınca, hisse devir bedeli kapanış tarihinde birtakım düzeltmelere tabi tutularak nihai devir bedeli belirlenecek olup konuyla ilgili gelişmeler ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır.”
Gönderim Tarihi: 08.01.2024 19:24:49

“Bilgi teknolojileri sektöründe faaliyet göstermek üzere 10.000.000,00 TL (on milyon Türk Lirası) sermayeli bir anonim şirket kurulmasına ve söz konusu şirkete 10.000.000,00 TL ile iştirak edilmesine, karar verilmiştir.”
Gönderim Tarihi: 10.01.2024 19:19:00

“Sayın Ian Sidsaff’ın maliki bulunduğu, İngiltere ve Galler Şirket Sicili nezdinde tescil edilmiş olan ALFOR AVIATION AND TECHNICAL SERVICES LIMITED’in sermayesinin %51’ini temsil eden 51,00 GBP nominal değerli 51 adet hissesinin toplam 102,00 GBP bedelle satın alınmasına karar verilmiştir.”
Gönderim Tarihi: 10.01.2024 19:19:11ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. (AEFES)
“2024 beklentileri TMS 29’un (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) uygulanması sonucu gerçekleşecek muhtemel herhangi bir etkiyi içermemektedir. Yıllık değişimler, enflasyon muhasebesi etkisi içermeyen 2023 yılı mali tabloları baz alınarak verilmektedir. TMS 29 etkilerini içermeyen 2023 yılı finansalları, TMS 29’un etkilerini içerecek yıl sonu sonuçlarıyla birlikte açıklanacaktır.
2024 mali yılına ilişkin beklentilerimiz aşağıdaki gibidir:

Konsolide Satış Hacminin düşük-orta tek haneli oranda artış göstermesi beklenmektedir.
Bira Grubu Satış Hacminin hafif bir büyüme göstermesi beklenmektedir. Uluslararası bira operasyonlarımızın hacimlerinin hafif bir artış göstermesi beklenirken; Türkiye bira operasyonlarının hacimlerinin ise 2023 yılının yüksek bazı nedeniyle geçen yıla göre yatay performans göstermesi beklenmektedir.
Meşrubat Grubu Satış Hacminin orta tek haneli büyümesi beklenmektedir.
Türkiye meşrubat hacminin orta tek haneli büyümesi beklenmektedir.
Uluslararası meşrubat hacminin orta tek haneli büyümesi beklenmektedir.
Konsolide Net Satış Gelirlerinin, kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak düşük otuzlu yüzdelerde artması beklenmektedir.
Bira Grubu Net Satış Gelirlerinin kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak düşük yirmili yüzdelerde artması beklenmektedir.
Meşrubat Grubu Net Satış Gelirlerinin, kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak düşük kırklı yüzdelerinde artması beklenmektedir.
Konsolide FAVÖK Marjının, yaklaşık 100 baz puan daralması beklenmektedir.
Bira Grubu FAVÖK marjının yaklaşık 200 baz puan daralması beklenmekte olup daralmanın artacağına ilişkin riskler bulunmaktadır.
Meşrubat Grubu FVÖK Marjının 2023 yılına göre yatay kalması beklenmektedir.
2024 beklentileri eldeki mevcut verilere dayalı olarak yönetimin beklentilerini yansıtmaktadır. Şirket’in gerçek performansını önemli ölçüde etkileyebilecek makroekonomik, finansal, jeopolitik ve politik riskler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla gelecekteki olaylar ve belirsizliklere bağlı olarak gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.”
Gönderim Tarihi: 08.01.2024 18:48:20


ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ (ANSGR)
“Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi  44.228.418.367 TL tutarına ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %86,2 oranında artış göstermiştir. 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemine ait brüt prim tablomuz ana branşlar bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak ekte sunulmaktadır.”
Gönderim Tarihi: 12.01.2024 11:26:10

İş Yatırım Dikkat Çeken Hedef Fiyatlar

Deniz Yatırım Dikkat Çeken Hedef Fiyat Potansiyeller

SOKM %112
BIGCH %121
MPARK %103
ALARK %83
MEDTR %95
ULKER %95
YYLGD %99

Yatırım Finansman Dikkat Çeken Hedef Fiyat Potansiyeller

TAVHL %114
PGSUS %93
SAHOL %109
AYDEM %130
TRCAS %119Most Popular

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

More from Author

BIST’te Realizasyona Devam. Altın ve Gümüşte Düşüş Bitti Mi?

24 Mayıs 2024 tarihine ait gün içi haberleri ve piyasalardaki son durumları derlediğimiz yazımızda bugünün öne çıkan başlıkları aşağıdaki gibidir.

Piyasada Olan Piyasada Kalır B23 – Kripto

ETHEREUM ETF KABUL EDİLDİ ! SEC Başkanı Gary Gensler’ın kripto paralara soğuk...

Piyasada Olan Piyasada Kalır – Borsa – Bölüm 23 –

Borsada Zirvede Artistik Patinaj! Herkese selamlar! İlginç bir haftayı geride bırakıyoruz. Hem...

ABD borsalarında geçtiğimiz hafta neler oldu?

ABD borsalarında 20 Mayıs 2024 haftasındaki önemli gelişmeler

Read Now

BIST’te Realizasyona Devam. Altın ve Gümüşte Düşüş Bitti Mi?

24 Mayıs 2024 tarihine ait gün içi haberleri ve piyasalardaki son durumları derlediğimiz yazımızda bugünün öne çıkan başlıkları aşağıdaki gibidir.

Piyasada Olan Piyasada Kalır B23 – Kripto

ETHEREUM ETF KABUL EDİLDİ ! SEC Başkanı Gary Gensler’ın kripto paralara soğuk bakması ve Ethereum’un bir emtiadan çok menkul kıymet olarak görülmesi, Spot Ethereum ETF'inin kabul edilme ihtimalini düşürüyordu.Bitcoin, esas olarak merkeziyetsiz dijital bir para birimi olarak görülürken, Ethereum, akıllı sözleşmeleri ve DApp'leri ile ilişkilidir.Bu da Ethereum ETF...

Piyasada Olan Piyasada Kalır – Borsa – Bölüm 23 –

Borsada Zirvede Artistik Patinaj! Herkese selamlar! İlginç bir haftayı geride bırakıyoruz. Hem TL hem USD bazlı dirençleri bir bir geçen endeksimiz son 3 gündür BIST30 içinden gelen bilançolarla biraz kar satışlarıyla karşılaştı. Bankacılık ve holdingde enteresan haberler ve fiyat hareketleri oldu. Hepsini tabii ki konuşacağız ancak önce teknik...

ABD borsalarında geçtiğimiz hafta neler oldu?

ABD borsalarında 20 Mayıs 2024 haftasındaki önemli gelişmeler

Alternatif Bitcoin Yatırımları

Binance ve Coinbase gibi kripto para borsalarından doğrudan Bitcoin satın almak yerine Bitcoin'in fiyat hareketlerinden dolaylı olarak faydalanmayı hedefleyenlere, alternatif yatırım seçeneklerini sizler için derledik.


Ethereum İçin Kutlama Zamanı

Hafta başına kadar onaylanması beklenmeyen Ethereum SPOT ETF başvurusu SEC tarafından onaylandı.

TCMB Önlemleri, Enflasyonu İndirmeye Yeter Mi?

TCMB Para Piyasası Kurulu (PPK), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 50'de sabit bıraktı ancak bunun açıklanmasından sonra paylaşılan "Makroihtiyati Çerçeve ve Likidite Adımları"na ilişkin basın duyurusu, çok daha büyük ses getirdi. Peki TCMB önlemleri, enflasyonu indirmeye yeter mi?

BIST 340 Dolar Sınavında, Ethereum onay Bekliyor.

23 Mayıs 2024 tarihine ait gün içi haberleri ve piyasalardaki son durumları derlediğimiz yazımızda bugünün öne çıkan başlıkları aşağıdaki gibidir.

Citi Research’e Göre Türkiye Ekonomisi Yeniden Doğuşun Eşiğinde

Citi Araştırma Raporu’na Göre Türkiye Piyasaları Büyük Bir Canlanma Yaşıyor

İş Yatırım – THYAO Kar Analizi ve Hedef Fiyat Güncellemesi

İş Yatırım 22.05.2024 tarihinde gelen THYAO 1. çeyrek 2024 bilançosu sonrasında hedef fiyatında değişikliğe gitti. Tavsiyesini AL olarak koruyan İş Yatırım, hedef fiyatı 485TL‘ye revize etti(önceki 376.60) Bu fiyat şu anki fiyata göre %50 yukarı potansiyele işaret ediyor. Rapordan öne çıkan bazı başlıklar şöyle: Favök ve net kar rakamları piyasa beklentilerinin altında kalması Güçlü...

İş Yatırım – Tüpraş Kar Analizi ve Hedef Fiyat Güncellemesi

İş Yatırım 22.05.2024 tarihinde gelen Tüpraş 1. çeyrek 2024 bilançosu sonrasında hedef fiyatında değişikliğe gitti. Tavsiyesini AL olarak koruyan İş Yatırım, hedef fiyatı 242TL'ye revize etti(önceki 216.62) Bu fiyat şu anki fiyata göre %28.3 yukarı potansiyele işaret ediyor. Piyasa geneli beklentisinin altında kalan sonucun ardından açıklanan bu rapordan...

FOMC Emtiayı Vurdu, NVIDIA Yeniden Uçtu

ABD - FOMC Toplantı Tutanakları açıklandı. Katılımcılar, mevcut finansal koşulların toplam talep ve enflasyon üzerindeki kısıtlayıcılığı konusundaki belirsizliğe dikkat çekti. Kısıtlayıcı para politikasına rağmen bunun derecesi konusunda da belirsizlik vardı. Artan verimlilik ve teknolojik yenilikler üretkenliği artırabilir ve potansiyel olarak enflasyonu artırmadan daha hızlı ekonomik büyümeye olanak sağlayabilir....