fbpx

BLACK SWAN

BLACK SWAN

Ana SayfaEkonomiAr-Ge Artık Gelecek Mi?

Ar-Ge Artık Gelecek Mi?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 17 Ağustos’ta KOBİ ve girişimciler için 16 maddelik destek ve önlem paketini açıkladı. 16 maddeden en çok Ar-Ge desteğine kur farkı düzenlemesi ve Ar-Ge sonucunda çıkan ürünlerin üretim ve ihracatını destekleyen iki madde dikkatimizi çekti.

Yeni düzenlemelere göre;

. TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programında yer alan 500 bin TL proje bütçesi üst sınırı 600 bin TL’ye çıkarılacak.

. TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Desteği programında proje destek üst sınırları 200 bin TL’ye çıkarılacak.

. TÜBİTAK Sanayi Destekleri kapsamında kur farkı dolayısıyla oluşacak maliyet artışlarına destek olunacak.

. Ar-Ge sonucunda çıkan ürünlerin üretim ve ihracatını desteklemek amacıyla 50 Milyon TL üretim yatırım desteği sağlayacağız.

Söz konusu desteklerin yeterli olup olmadığı noktasında Türkiye’nin Ar-Ge konusunda dünyadaki yerini araştırmak istedik.

Tarihsel olarak bakıldığında Ar-Ge harcamalarını Dünya Bankası verilerine dayanarak tablo haline getirdik[1]:

Tablo1

Tablodan da görüleceği üzere yüksek gelirli ekonomiler Ar-Ge’ye daha yüksek pay ayırırken düşük gelirli ekonomiler %1’in çok altında pay ayırmaktadırlar.

İsrail ve Güney Kore 2015 yılında %4,2’nin üzerindeki Ar-Ge harcamalarıyla dünyanın ilk iki ülkesi olarak sıralanmışlardır. Japonya ve İsveç %3,3’lük harcama ile üçüncü ve dördüncü sırada yer almıştır. ABD %2,8, AB ise %2,1 Ar-Ge harcaması gerçekleştirmiştir. 2015 yılında Ar-Ge harcamalarını GSYH’sinin %2,07’sine yükselten Çin 2020 yılında Ar-Ge harcamalarını %2,5 seviyesine yükseltmeyi hedeflemektedir.[2]

İsrail 1984 yılında kabul edilen Endüstriyel Araştırma ve Geliştirme Teşvik Kanunu ile istihdamı artıracak ve ülkenin ödemeler dengesine katkıda bulunacak bilime dayalı ve ihracat odaklı ürün geliştirmeyi hedeflemiştir.[3] 1993 yılında atılan inovasyon temelleri ile ağırlıklı olarak risk sermayesi fonlarına yatırım yapılmış ve yabancı sermaye çekmeyi başararak yüksek teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesinde önemli bir adım atılmıştır.[4] Vergi indirimleri ve muafiyetler yabancı sermayenin ülkeye girmesinde önemli rol oynamıştır. Küresel İnovasyon Endeksi 2018 yılı raporuna göre İsrail 11. sırada yer almaktadır.[5]

Küresel İnovasyon Endeksi’nde 2018 yılında İsrail’in hemen arkasında 12. sırada yer alan Güney Kore ise 2010 yılında Ar-Ge harcamalarının %88’ini imalat sektörüne yöneltmiştir. G. Kore 1997’de yaşanan Asya Krizi’nin ardından Ar-Ge harcamalarını 2000 yılından itibaren %2 seviyesinden hızlandırarak 2014 yılında %4,3’e kadar yükseltmeyi başarmıştır. Son 10 yıldır Güney Kore ortalama %3’ün üzerinde GSYH büyümesi kaydetmiştir ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin temelini katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin üretimi ve ihracatı oluşturmuştur. Samsung ve LG markaları IT’ye yaptıkları yatırımlarla hafıza kartları, ekran görüntüsü ve akıllı telefonlar konusunda dünya lideri konumuna gelmişlerdir.[6]

Güney Kore’de Ar-Ge için yapılan harcamaların büyük bir bölümü ağırlıklı olarak araştırmaya yöneltilmektedir. Ancak Ar-Ge harcamalarının yeni start-up’lar yerine ağırlıklı olarak uluslararası nitelikteki büyük aile şirketlerine ve devlet tarafından işletilen araştırma enstitülerine aktarılması yeni ürün geliştirme konusunda daralma riskini ortaya koyduğu ve KOBİ’lerin büyük şirketlere bağımlı olarak üretim yaptıkları eleştiriler arasında yer almaktadır.

Küresel İnovasyon Endeksi’nde 2018 yılında 126 ülke arasında 50. sırada yer alan Türkiye ise Ar-Ge harcamalarını 2014 yılında %1’e yükseltse de G-20 ülkeleri arasında ancak 16. sırada yer almıştır. Türkiye’nin sıralamada yukarıya yükselebilmesi Ar-Ge yatırımlarını artırma ve katma değeri yüksek ürün geliştirme ve üretimiyle doğrudan ilişkilidir.

Tablo2

Temmuz 2018 TÜİK verilerine göre, merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre 2017 yılında Ar-Ge için bir önceki yıla göre %17,5 artışla 10,71 milyar TL harcama yapıldı.[7] 2018 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 12,95 milyar TL olmuştur ki bu rakam 2014 yılı değerinin yaklaşık iki katıdır. 2018 yılı için en çok ödenek %41,2 ile Genel Bilgi Gelişimi (Genel Üniversite Fonlarından finanse edilen) için tahsis edildi. Bunu %28,5 ile savunma, %7,7 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, %5 ile eğitim ve %4 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar takip etti.

Türkiye’de savuma sanayinin Ar-Ge harcamaları bazında endüstriyel üretim ve teknolojiden daha yüksek pay alması düşündürücüdür. Sürdürülebilir büyümenin temelleri başta eğitim olmak üzere üretim ve teknolojiye dayandırılmalıdır. Orta gelirli ekonomilerin ortalamasının altında Ar-Ge harcaması yapan Türkiye’nin inovasyon ve teknoloji alanlarında atacağı kararlı adımlarla yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesini, geliştirilmesini ve KOBİ’lerin teknolojik gelişimini desteklemesi zaruridir. İhracat performansımızı artırmak, cari dengeyi sürdürülebilir olarak iyileştirmek ve işsizliği azaltmak amacıyla Ar-Ge harcamalarına daha büyük pay ayırılması gerektiğini düşünüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan son gelen destek ve önlem paketinin Ar-Ge bacağının önemli ancak yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Bakanlıktan ileriye dönük Ar-Ge harcamalarına yönelik hedef konulması Hükümet’in sürdürülebilir büyüme mi yoksa proje bazlı büyüme mi noktasında ne kadar kararlı olduklarının işareti olacaktır.

[1] https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS

[2] https://www.nature.com/news/israel-edges-out-south-korea-for-top-spot-in-research-investment-1.21443

[3] https://www.legco.gov.hk/research-publications/english/1617fs05-innovation-and-technology-development-in-israel-20170320-e.pdf

[4] https://www.ft.com/content/546af0b2-ede5-11e6-930f-061b01e23655

[5] www.globalinnovationindex.org

[6] https://www.ft.com/content/99450bd8-ba71-11e7-bff8-f9946607a6ba

[7] http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27742

 

FULYA GÜRBÜZ

Most Popular

More from Author

BIST ve Gümüşün Yükseliş Yarışını Kim Kazanacak?

17 Mayıs 2024 tarihine ait gün içi haberleri ve piyasalardaki son durumları derlediğimiz yazımızda bugünün öne çıkan başlıkları aşağıdaki gibidir.

Piyasada Olan Piyasada Kalır – Bölüm 22 – Borsa

13-17 Mayıs 2024 haftasında olan olayları değerlendiriyoruz.

PİYASADA OLAN PİYASADA KALIR B22 – KRİPTO

KRİPTO PARA YASASI MECLİSE SUNULDU Uzun zamandır beklenen kripto para kanunu meclise...

Ahu Özyurt İle Öyle Mi, Böyle Mi? – 17 Mayıs

Gazeteci Ahu Özyurt, Artunç Kocabalkan ile ülke ve dünya gündemini değerlendiriyor.

Read Now

BIST ve Gümüşün Yükseliş Yarışını Kim Kazanacak?

17 Mayıs 2024 tarihine ait gün içi haberleri ve piyasalardaki son durumları derlediğimiz yazımızda bugünün öne çıkan başlıkları aşağıdaki gibidir.

Piyasada Olan Piyasada Kalır – Bölüm 22 – Borsa

13-17 Mayıs 2024 haftasında olan olayları değerlendiriyoruz.

PİYASADA OLAN PİYASADA KALIR B22 – KRİPTO

KRİPTO PARA YASASI MECLİSE SUNULDU Uzun zamandır beklenen kripto para kanunu meclise sunuldu ve detayları ortaya çıktı. Bu düzenleme özellikle Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) eleştirilerinin bertaraf edilmesi ve gri liste olarak adlandırılan ,dünyada kara paranın aklanması ve izlenmesi ile ilgili listeden çıkılması için zorunlu bir adım...

Ahu Özyurt İle Öyle Mi, Böyle Mi? – 17 Mayıs

Gazeteci Ahu Özyurt, Artunç Kocabalkan ile ülke ve dünya gündemini değerlendiriyor.

İş Yatırım Tarafından Açıklanan Yabancı Oranları

İş Yatırım Tarafından Açıklanan Yabancı Oranları

İş Yatırım’dan YATAŞ 4Ç-2023 Bilanço Analizi

Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen Yataş bilançosunun ardından İş Yatırım bilançoyu değerlendirdiği raporunda 12 aylık hedef fiyatını değiştirmezken güncel yükselme potansiyeli %48 ve hedef fiyat 54.45TL.

Sıcak Para TL’ye Geliyor BIST’ten Norveç Fonu Çıkıyor

Geçtiğimiz haftalarda takip ettiğimiz not artışı, TL lehine yabancı banka raporları sonrası yabancılar 2013'den beri ilk defa ciddi anlamda kendilerini TL tahvil piyasasında hissettirdi. Türkiye ekonomisi için 2013 yılı bir kırılım noktası. 2013 yılında gerçekleşen siyasi gerilimler sonrası başlayan istikrarsızlıklar ilerleyen yıllarda daha da ciddileşmiş ve 2016 Ağustos...

Kriptolar İçin Beklenen Yasa Tasarısı Meclise Sunuldu

https://x.com/BitcoinMagazine/status/1791026415590158806

Yabancı, Tahvil Alırken BIST100 Dinleniyor

16 Mayıs 2024 tarihine ait gün içi haberleri ve piyasalardaki son durumları derlediğimiz yazımızda bugünün öne çıkan başlıkları aşağıdaki gibidir.

Walmart Bilançosu Ne Demek?

Beklenen önemli bilançolardan biri de $WMT Walmart bilançosu. Çünkü Walmart ürün yelpazesi ile birlikte ABD’de yaşayan bütün insanların tüketim alışkanlıklarına dair çok önemli fikirler verebilecek bir durumda. Dolayısıyla gelen bilanço verileri ABD vatandaşlarının tüketim alışkanlıklarının azalıp azalmadığını aynı zamanda enflasyonla mücadelede ekonominin yavaşlayıp yavaşlamadığını gösteren en belirgin...

ÜNLÜ&Co Oba Makarna’yı (#OBAMS)78 TL Hedef Fiyat ve “AL” Önerisiyle Araştırma Kapsamına Aldı

Ünlü&Co 78 TL hedef fiyat ve %93.5 yukarı potansiyel ile Oba Makarna'yı araştırma kapsamına aldı. Raporda ele alınan ana başlıklar kısaca şöyle: Oba Makarna için olarak küresel makarna sektöründeki stratejik konumu Yeni makarna kapasıtesini ihracat pazarlarına yönlendirecek olması Alternatif iş kollarında satışları arttırma kabiliyeti Karlılıkta beklenen iyileşme İndirgenmiş nakit akışı...

Hangi Varlığın Fonu?

Türkiye Varlık Fonu, getir hisselerini satın alacak. Artan TCMB faizleri, TL kredilerine olumsuz yansırken, döviz kredi hacimlerini artırdı.