Turizm İstişare Kurulu Protokolü imzalandı

0
147

AK-2018-04-27-PHOTO-00000572

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda, T.C. Turizm ve Kültür Bakanı Sayın Numan Kurtulmuş’un teşrifleri ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Sayın Oya Narin dahil sekiz sektör başkanının katılımıyla, Turizm İstişare Kurulu (TİK) Basın Toplantısı ve İmza Töreni gerçekleşti.

Törende Turizm İstişare Kurulu Protokolü imzalandı. Söz konusu protokol ile TİK; Dünya Turizm Örgütü’nün turizmin toplum ve çevreye olumsuz etkilerini azaltmak, dünya turizminin sorunlu ve sürdürülebilir gelişimini bir dizi ilkeye bağlamak amacıyla imzaladığı Turizmde Global Etik İlkeler Bildirgesi’ni benimsemektedir.

Turizm sektöründe siyaset ve sektörün tüm temsilcilerinin yer aldığı bu inisiyatif, sektörün hedeflerine ulaşmasında ve hak ettiği fiyatları yakalamasında önemli bir rol oynayacaktır.

Sektörün tüm temsilcilerinin eşit şekilde söz sahibi olduğu bu platformda belli aralıklarla bir araya gelinerek sektörde iş birliklerinin geliştirme imkanları görüşülecek ve bu konuda kamuoyu bilgilendirilecektir.

AK-2018-04-27-PHOTO-00000577